Ερεχθηίς φυλή

Ερεχθηίς φυλή
Μία από τις δέκα φυλές στις οποίες ο Κλεισθένης είχε διαιρέσει τους κατοίκους της αρχαίας Αττικής, όταν έκανε την πολιτική του μεταρρύθμιση (508 π.Χ.). Ονομάστηκε έτσι από τον Ερεχθέα, τον οποίο θεωρούσαν ήρωα των Αθηναίων και βασιλιά τους. Η Ε.φ. περιλάμβανε πολλούς δήμους, όπως το Ευώνυμον, την Κηφισιά, την Περγαστή, τη Φηγώ, την Αγρυλή κλπ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ФИЛА —    • Φυλή,          племя (колено), обозначение подразделения народа у греков, название, происшедшее, очевидно, из стремления дать отдельным частям народа, равно как и самому народу, генеалогическое происхождение, привести эти части к… …   Реальный словарь классических древностей

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”